Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Administratief assistent

Functiecontext

Het betreft de administratief medewerker, die volledig onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd en binnen vastgestelde werkafspraken, regels en voorschriften tijdens en buiten het seizoen werkt. De administratief medewerker maakt gebruik van standaard administratieve computerprogramma’s..

Organisatie

 • Rapporteert aan: hoofd verkoop of hoofd administratie
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Uitvoeren van routinematige administratieve werkzaamheden van eenvoudige en registratieve aard ter ondersteuning van de administratieve en kantoororganisatie

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Ingevoerde (admini­stratieve) gegevens
 • uitvoeren, aan de hand van ontvangen opdrachten, van routinematige administratieve werkzaamheden van eenvoudige en registratieve aard (invoeren), o.a.
 • invoeren van inkoopbriefjes in computersystemen
 • invoeren van ontvangstgegevens van partijen bloembollen
 • invoeren van verkooporders in computersystemen
 • te woord staan van bedrijfsfunctionarissen en doen van navraag bij onduidelijkheden
 • bespreken en rapporteren van werkzaamheden met afdelingshoofd, melden van afwijkingen
 • snelheid en accuraatheid van uitgevoerde werkzaamheden
 • juiste opvolging van instructies
 • correct gebruik van systemen
Overige onder­steuning
 • uitvoeren van eenvoudige opberg- en archiveerwerkzaamheden
 • uitvoeren van kopieerwerkzaamheden
 • juiste en tijdige uitvoering
 • tevredenheid over verleende ondersteuning

Werkgerelateerde bezwaren

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met beeldscherm.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

Administratief assistent Administratief medewerker
Functiedoel
 • Uitvoeren van routinematige administratieve werkzaamheden van eenvoudige en registratieve aard ter ondersteuning van de administratieve en kantoororganisatie
 • Verwerken van administratieve gegevens ter ondersteuning van commerciële medewerkers en het commerciële proces (in- en verkoop)
Typering van het werk
 • Uitvoerend
 • Eenvoudig/enkelvoudig (m.n. invoeren, registreren)
 • Sterk routinematig/herhalend
 • Routinematig
 • Controlerend
 • Beheersmatig
Karakter van het werk
 • Invoeren van diverse gegevens in computersystemen volgens instructie, o.a.:
  • inkoopbriefjes in computersystemen
  • ontvangstgegevens van partijen bloembollen
  • verkooporders
 • Uitvoeren eenvoudige opberg- en archiveerwerkzaamheden, kopieerwerkzaamheden
 • Verwerken, controleren en completeren van (order)gegevens o.b.v.
  • in-/verkooporders
  • informatie van commerciële medewerkers
  • gegevens in het geautomatiseerd systeem (o.a. contractafspraken, leveringscondities) in geautomatiseerd systeem
Zelfstandigheid / kaders
 • Navraag doen in geval van onduidelijkheden in aangeleverde gegevens
 • Completeren gegevens op basis van in systemen bekende informatie - navraag doen bij ontbreken van gegevens
Communicatie / informatie-uitwisseling
 • Inwinnen van standaard informatie
 • Melden van bijzonderheden en afwijkingen
 • Uitwisselen van standaard informatie (ordergegevens, contractinformatie)