Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


U kunt naast de specifiek voor de sector Groothandel in bloembollen ontwikkelde referentiefuncties ook gebruikmaken van de referentiefuncties uit de sector Open teelten. De groepen (A t/m H) komen voor beide sectoren overeen. U vindt deze functies hier.