Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Welkom op de interactieve website voor functies voor de groothandel in bloembollen. Hier vindt u de informatie en hulpmiddelen om bedrijfsfuncties in te delen in het groepenstelsel van de CAO van de Groothandel in Bloembollen. Zo kunt u op basis van referentiefuncties uw eigen bedrijfsfunctie samenstellen en opslaan.

Het functiehandboek voor het personeel werkzaam in de groothandel voor bloembollen is opgesteld in opdracht van werkgevers- en werknemers­organisaties (FNV, CNV Vakmensen en Anthos). Het dient als hulpmiddel bij het indelen (en beschrijven) van de binnen deze sector voorkomende functies. Deze bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in functiegroepen, zoals opgenomen in de CAO van de Groothandel in Bloembollen.