Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Vorkheftruckchauffeur

Functiecontext

De functie komt voor in de grotere bedrijven. Voert de werkzaamheden uit in opdracht en volgens geldende voorschriften.

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of hoofd logistiek of schuurbaas
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Transporteren van goederen m.b.v. een (vork-)heftruck.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Ontvangen en afgevoerde goederen
 • lossen en laden van pallets, kratten etc. uit/in vrachtauto's - controleren van de te lossen/laden goederen a.d.h.v. vrachtdocumenten (kwantiteiten) en signaleren van afwijkingen aan direct leidinggevende
 • nemen van (bepaalde) monsters volgens voorschrift t.b.v. kwaliteitscontrole
 • tijdigheid van afgevoerde goederen
 • zorgvuldigheid van handelen bij het controleren van ontvangsten en bij het lossen, laden en verplaatsen van goederen
 • snelheid van lossen
 • juistheid van monstername
Getrans­porteerde goederen
 • transporten van goederen m.b.v. een (vork-)heftruck naar/van aangegeven plaatsen binnen de onderneming (productieafdeling, verpak, magazijn of expeditiehal)
 • tijdigheid en juistheid van getransporteerde goederen
 • juiste opslaglocatie
Verzorgde hef­middelen
 • verzorgen van het gebruikersonderhoud aan hefmiddelen volgens opdracht en voorschriften
 • dagelijks (preventief) onderhoud d.m.v. controleren van peil- en meterstanden etc.
 • signaleren van dreigende (ver)storingen aan direct leidinggevende
 • kwaliteit van gebruikersonderhoud
 • tijdigheid van signalering dreigende storingen
Verant­woord functio­neren
 • naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.
 • schoonhouden van apparatuur en werkomgeving
 • mate waarin bedrijfsinstructies worden nageleefd
 • orde en netheid

Werkgerelateerde bezwaren

 • Uitoefenen van kracht (incidenteel) bij het handmatig verplaatsen van goederen.
 • Inspannende houding bij het besturen van de heftruck.
 • Hinder van temperatuurverschillen (binnen/buiten) en tocht bij overgang tussen ruimten, lawaai.
 • Kans op letsel bij transportwerkzaamheden.