Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Orderverzamelaar

Functiecontext

De functie komt veelal voor in de (middel)grote bedrijven met veelal diverse eindproducten en eigen opslag.

Organisatie

 • Rapporteert aan: hoofd logistiek of schuurbaas
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Samenstellen en verzend gereed maken van orders.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Verzend­klare orders
 • verzamelen a.d.h.v. orderformulier van verlangde producten uit opslag, magazijn, koelcel danwel ophalen op (interne) productielocatie; hiertoe bedienen van en manoeuvreren met handpallettruck of elektrische lorry
 • controleren op aantallen, (soms kleine verschillen in) soort/kleur, kwaliteiten en soort verpakking
 • verpakken waar nodig in overdozen, palletiseren, aanbrengen van aangeleverde etiketten/stickers
 • aanleveren aan expeditie of plaatsen in afgesproken gedeelte van expeditieloods t.b.v. afvoer naar klant
 • melden van verstoringen en gebreken aan producten, verpakkingen en transportmiddelen aan directleidinggevende en collega’s
 • juistheid en volledigheid van verzamelde artikelen
 • zorgvuldigheid van uitgevoerde controles (afwijkingen in kleur en kwaliteit)
 • tijdigheid van melding van onvolkomenheden en noodzakelijke aanvullingen
 • zorgvuldigheid van inpakwerk
 • tijdigheid van signalering van storingen
Verrichte onder­steunende hande­lingen
 • aanvullen van voorraden in het magazijn
 • assisteren bij inventarisatie/telwerkzaamheden
 • uitvoeren van klein onderhoud aan te gebruiken transportmiddelen (o.a. opladen batterijen)
 • alle voorkomende algemene ondersteuningswerkzaamheden
 • juistheid van verleende ondersteuning
Nageleefde voor­schriften
 • naleven van bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.
 • schoonhouden van werkruimten
 • mate waarin de instructies worden nageleefd
 • orde en netheid van de werkomgeving

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het verplaatsen van colli en pallets.
 • Gedwongen houdingen bij het uit stellingen nemen en het palletiseren van goederen en bij het werken met handtruck en lorry.
 • Hinder van tocht in magazijn- en expeditieruimten.