Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker verpakken

Functiecontext

Het betreft de medewerker die alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot het machinaal en handmatig verpakken van bloembollen in de schuur (verwerkings-/opslagloodsen) zelfstandig kan verrichten. Het accent ligt veelal op het verwerken van partijen bloembollen tot kant en klare handelsproducten en klein technisch onderhoud. Houdt daarnaast tijdens het seizoen toezicht op de werkzaamheden van een aantal seizoenwerkers en instrueren van hen bij het verwerken van bloembollen tijdens het verpakkingsproces.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden zelf prioriteiten gesteld en de werkvolgorde bepaald en vindt overleg plaats over de werkverdeling. Controle van de werkzaamheden vindt achteraf plaats via toetsing van de gerealiseerde prestaties

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of ondernemer
 • Geeft leiding aan: toegevoegde seizoenwerkers (vaktechnisch/functioneel)

Functiedoel

Uitvoeren van verpakkingswerkzaamheden m.b.v. verpakkingsmachines en handmatig binnen de schuur gericht op het verwerken van bloembollen tot kant en klare handelsproducten.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Verpakte partijen bloem­bollen
 • gereedmaken van partijen bloembollen w.o. tellen, verpakken en verzamelen van de juiste hoeveelheden en soorten conform voorschriften en klantwensen, controleren hiervan en gereedzetten voor verzending.
 • bedienen van diverse verpakkingsmachines ten behoeve van het verpakken van bloembollen in zgn. blisters en andere verpakkingsvormen
 • besturen van heftrucks en overige transportmiddelen en overige machines w.o. telmachines en verpakkingsmachines
 • kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden volgens instructie en richtlijnen
 • snelheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden volgens geldende normen (tempo, kwaliteit)
Werkende appa­ratuur / machines
 • controleren van de werking van apparatuur/technische hulpmiddelen, signaleren van defecten en overige afwijkingen aan bedrijfsleiding
 • uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden en verhelpen van kleine storingen aan machines, apparatuur en overige hulpmiddelen, hanteren van handgereedschappen
 • tijdige signalering van afwijkingen/defecten
 • kwaliteit van onderhoudswerk
Verstrekte informatie / registraties
 • melden van bijzonderheden en afwijkingen aan leidinggevende
 • rapporteren en bespreken van de werkzaamheden met bedrijfsleiding
 • registreren van diverse gegevens m.b.t. te verwerken en verwerkte orders
 • juistheid en volledigheid van informatie en registraties
Voor­bereide werkzaam­heden
 • bespreken van de werkverdeling met leidinggevende en collega’s, toewijzen van taken aan toegevoegde seizoenwerkers, stellen van prioriteiten m.b.t. volgorde te verpakken partijen
 • instrueren over methoden en werkwijzen en begeleiden van toegevoegde seizoenwerkers bij de uitvoering van werkzaamheden in de schuur
 • doelmatige werkuitvoering
 • vaktechnisch juiste uitvoering
Verant­woord functio­neren
 • naleven van de voorschriften en instructies in het kader van ARBO, milieu en veiligheid
 • schoonhouden van werkomgeving, opruimen van afval
 • juiste naleving van voorschriften en instructies
 • orde en netheid van de werkomgeving

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtuitoefening vereist tijdens de diverse werkzaamheden. Tillen van kratten en verpakkingsmaterialen e.d. tot ca. 15 kg.
 • Eenzijdige spierbelasting en houdingen tijdens diverse werkzaamheden in de schuur.
 • Hinder van temperatuurverschillen tijdens werkzaamheden afwisselend in cellen en de schuur. Hinder van het werken met bepaalde bolgewassen. Vuil werk tijdens de diverse werkzaamheden. Werkzaamheden zijn onderhevig aan tempodruk.
 • Kans op letsel tijdens de werkuitvoering in de schuur o.a. door bekneld raken, door in aanraking komen met bewegende en hete machinedelen (dieptrek) en door aanrijding met transportmiddelen