Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Zoekregister

Hieronder volgen alle functienamen in alfabetische volgorde welke tijdens bedrijfsbezoeken naar voren zijn gekomen. Achter deze functienamen verwijzen de codes van de beschreven functies naar functie-inhouden die mogelijk passend zijn. Overigens is deze lijst niet uitputtend. U vindt hier een lijst waarin u de bij het functienummer behorende functie kunt vinden.

Elk bedrijf is vrij om eigen functiebenamingen te kiezen. Daarom adviseren wij om de indeling niet te baseren op de functienaam en de functiebeschrijvingen en/of bijpassende NOK matrix inhoudelijk te bestuderen.

Voorkomende functienamen Functienummers van mogelijk passende referenties
Administratief medewerker logistiek 02.01, 02.02
Administratief medewerker 02.01 t/m 02.05
Algemeen technisch medewerker 03.02, 03.03
All round (productie)medewerker 01.02 t/m 10.04
Assistent laadmeester 01.06
Assistent voorman 01.06
Boekhouder 02.04
Chauffeur binnenland 01.09
Chauffeur 01.09
Elektromonteur 03.02, 03.03
Expeditiechef 01.10
Expeditiemedewerker 01.02, 01.03, 01.07, 01.08
Groepsleider 01.06, 01.10
Halchef 01.10
Hoofd afdeling expeditie 01.10
Hoofd magazijn 01.10
Inpakker 01.01, 01.02
Kantinebeheerder 04.02
Kwaliteitscontroleur 03.01
Laadmeester 01.06
Leerling productiemedewerker 01.01
Logistiek medewerker 01.02, 01.03, 01.07, 01.08
Loodschef 01.10
Loodsmedewerker 01.01 t/m 01.08
Medewerker bedrijfsbureau 02.05
Medewerker boekhouding 02.02 t/m 02.04
Medewerker huishoudelijke dienst 04.01
Medewerker kwaliteit 03.01
Medewerker loonadministratie 02.03, 02.04
Medewerker orderverwerking 02.01, 02.02
Monteur technische dienst 03.02, 03.03
Onderhoudsmonteur 03.03
Orderverzamelaar 01.07
Schoonmaker 04.01
Sorteerder 01.01, 01.02
Technische medewerker 03.02, 03.03
Telefonist/receptionist 04.03
Timmerman 30.02
Trekkerchauffeur 20.02
Voorman 01.04, 01.06
Vorkheftruckchauffeur 01.08
Zelfstandig werkend voorman 01.04, 01.06