Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Algemeen technisch medewerker

Functiecontext

De functie komt veelal voor in de grotere bloembollenbedrijven. De functionaris wordt vanuit zijn vakspecialisme (bouwen) ingezet op alle werkzaamheden van (bouw-)technische aard binnen het bedrijf, hij assisteert ook externe aannemers. De werkzaamheden worden onder toezicht uitgevoerd.

Organisatie

 • Rapporteert aan: hoofd onderhoud of bedrijfsleider
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Verrichten van bouwkundige onderhouds-, reparatie- en kleine nieuwbouwwerkzaamheden.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Uitgevoer­de werk­opdrachten
 • Verrichten van bouwkundige onderhouds-, reparatiewerkzaamheden aan bedrijfsgebouwen, a.d.h.v. opdrachten van directe chef en evt. gebruikmakend van situatieschetsen of tekeningen, zoals:
  • repareren van vloeren, wanden, deuren, kozijnen etc., plaatsen en afhangen van nieuwe deuren, kozijnen e.d.
  • uitvoeren van (nood)reparaties aan daken e.d.
  • maken van houten productiehulpmiddelen zoals productbakken, vlonders, werktafels e.d.
  • metselen van muren, repareren van metselwerk en funderingen e.d., mengen en storten van beton (kleinere hoeveelheden) m.b.v. betonmolen
  • bijwerken van pleisterlagen op muren en plafonds
  • graven van sleuven, repareren en ontstoppen van rioleringen; onderhouden van afrasteringen e.d.
 • juistheid uitgevoerde opdrachten
 • mate waarin wijzigingen en instructies zijn opgevolgd
 • snelheid en degelijkheid van oplossing van eenvoudige storingen
Overige bijdragen
 • beheren van de werkvoorraad hulpmiddelen (verbruiksartikelen, plaatmateriaal, hout e.d.)
 • signaleren van voorraadaanvullingen en benodigdheden voor bepaalde karweien bij directe chef
 • registreren van de verrichte werkzaamheden naar soort en tijdsbesteding
 • tijdigheid signaleren van tekorten aan voorraad en benodigdheden
 • actualiteit van gegeven m.b.t. verrichte werkzaamheden
Verant­woord functio­neren
 • naleven van de voorschriften en instructies in het kader van ARBO, milieu en veiligheid
 • beheren/schoonhouden van de eigen werkruimte, apparatuur en gereedschappen
 • juiste naleving van voorschriften en instructies
 • orde en netheid van eigen werkruimte

Werkgerelateerde bezwaren

 • Uitoefenen van kracht bij het hanteren van zware materialen en gereedschappen, bij bepaalde bewerkingen, zoals hak-, breek- en graafwerk (5-15 kg, max. 2 uur p.d.).
 • Gedwongen houdingen (zoals bukken, reiken, boven de macht werken, op de knieĆ«n e.d.) bij het verrichten van de diverse werkzaamheden (max. 2 uur per dag).
 • Hinder van temperatuurswisselingen, lawaai van machines, vuil, stof, en weersinvloeden bij buitenwerk.
 • Kans op letsel door het werken met houtbewerkingsmachines en scherp gereedschap. Kans op letsel door het vallen van ladders, steigers of daken.