Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker kantine

Functiecontext

De functie komt voor in de grotere agrarische bedrijven en meestal niet als fulltime functie. De kantinefaciliteiten zijn, met uitzondering van de hele grote ondernemingen, veelal beperkt tot standaard drankenassortiment.

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of ondernemer
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Verstrekken van dranken, etenswaren en warme snacks.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Geleverde service en consump­ties
 • bereiden van soep, zetten van koffie en thee
 • gereedmaken van uitgiftebuffet in kantine
 • uitgeven van dranken en etenswaren aan medewerkers en afrekenen met hen volgens vastgestelde prijzen
 • beantwoorden van vragen, geven van informatie over het (lunch)assortiment, prijzen en gang van zaken in de kantine
 • serveren van koffie, thee en dranken bij vergaderingen
 • rondgaan met dranken en snacks bij recepties of andere bijeenkomsten
 • bijvullen en schoonhouden van automaten voor koffie, thee en frisdranken
 • snelheid van bediening
 • tijdige aanwezigheid van gevraagde producten
 • correctheid van verstrekte informatie en antwoorden
 • beleefdheid richting de gasten
Beschik­bare producten
 • beheren van de kantinevoorraden
 • bestellen van dagverse producten bij vaste leveranciers
 • tijdige beschikbaarheid van kantinevoorraden en dagverse producten
Opgemaak­te kas
 • opmaken van de kas en afdragen van gelden
 • accuraatheid van kasopmaak en afdracht
Verrichte opruim- en schoon­maak­werkzaam­heden
 • dagelijks opruimen van de kantine
 • afruimen van tafels, schoonmaken van meubilair en vloeren
 • opruimen van overgebleven voorraden
 • afwassen van serviesgoed m.b.v. vaatwasser
 • tijdigheid en correctheid van afruimen en opruimen
 • correctheid van naleving van netheid, hygiëne en HACCP- voorschriften
 • aanblik van kantine, lunchtafels

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het tillen van koffie en theekannen, afruimen van serviesgoed en bij opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Lopend en staand werk, deels in gedwongen (gebogen) houding.
 • Hinder van dampen bij bereiding van snacks, alsmede van vuil en stof bij schoonmaakwerkzaamheden.
 • Kans op letsel door aanraking van kookplaten, van gebroken glas/serviesgoed alsmede door stoten.