Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Boekhouder

Functiecontext

De functie komt voor in de grotere bloembollen groothandelsbedrijven (veelal meer dan 50 medewerkers). Veelal is er sprake van een “1 persoonspost” en daarmee van een zekere professionele zelfstandigheid. Ook kan er sprake zijn van een functionele en vakinhoudelijke samenwerking met externe administratie- of accountantsorganisaties. De boekhoudkundige complexiteit is meestal beperkt. In de functie worden ook andere werkzaamheden verricht t.b.v. personeels-, salaris- en productieadministratie.

Organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of directie of bedrijfsleider
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Het verzorgen van financiële administraties, zodanig dat deze bijgewerkt zijn, de juiste gegevens bevatten en met de gegevens tijdig de juiste informatie gegenereerd kan worden.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Verzorgde finan­ciële admini­stratie
 • bijhouden van dagboeken en grootboekrekeningen a.d.h.v. financiële bescheiden volgens wettelijke en ondernemingsvoorschriften en afspraken
 • bijhouden van noodzakelijke subgrootboeken zoals debiteuren, crediteuren, voorraden en vaste activa
 • afsluiten per periode van grootboekrekeningen en opstellen van balans en resultatenrekening
 • actualiteit en juistheid van bijgehouden administraties en geleverde informatie
 • juistheid van gegevens t.b.v. balans en resultatenrekening
 • tijdigheid van afsluitingen en geleverde informatie
Bijdrage aan totstand­koming van de jaar­stukken
 • afstemmen van grootboek- en subadministraties en het voorbereiden van correcties en overboekingen
 • opmaken van de kolommenbalans
 • samenstellen van de kolommenbalansspecificaties
 • voorleggen en bespreken met bedrijfsleiding van concepten en bijzonderheden
 • juistheid en tijdigheid van in de jaarstukken te verwerken financiële gegevens
Overige bijdrage
 • samenstellen van overzichten saldilijsten per boekingsperiode
 • vaststellen van voorraadsituaties
 • opmaken en afstemmen van aangifte BTW
 • compleetheid en juistheid overzichten
 • juistheid vastgestelde voorraadsituatie
 • tijdigheid en juistheid van BTW aangifte

Werkgerelateerde bezwaren

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met beeldscherm (max. 2 uur p.d.).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

Boekhoudkundig medewerker Boekhouder
Functiedoel
 • Verwerken van boekhoudkundige gegevens, zodat tijdig de juiste informatie beschikbaar is
 • Verzorgen van financiële administraties, zodat deze bijgewerkt zijn, de juiste gegevens bevatten en met de gegevens de juiste informatie gegenereerd kan worden
Typering van het werk
 • Gestandaardiseerd
 • Beheersmatig
 • Controlerend
 • Samengesteld (administraties)
 • Vakinhoudelijke expertise rapporterend
Karakter van het werk
 • Controleren en invoeren van boekhoudkundige bescheiden
 • Aanbrengen van boekingscoderingen v.w.b. kostenplaats en kostensoort
 • Controleren van outputmeldingen, aanbrengen van correcties (binnen grenzen)
 • Genereren, bewerken en rangschikken van informatie uit diverse bestanden en archieven
 • Opstellen diverse (ad hoc) overzichten
 • Voeren van de boekhouding
  • bijhouden dagboek -rekeningen, sub grootboeken en grootboekrekeningen,
  • verzorgen van periodeafsluitingen,
  • opstellen van (minder complexe) winst en verliesrekening, balans
 • Bijdragen aan opstellen jaarstukken
 • Assisteren bij overige (deel) administraties (o.a. personeels-, salaris- en productieadministratie)
Zelfstandigheid / kaders
 • Werkt volgens boekhoudkundige normen/kaders en voorschriften m.b.t. autorisaties
 • Voert zelfstandig de boekhouding, werkt volgens boekhoudkundige normen/kaders, wettelijke voorschriften
 • Analyseren / verklaren verschillen
Communicatie / informatie-uitwisseling
 • Navraag doen bij diverse bedrijfsfunctionarissen bij onduidelijkheden over kostenplaats en –soort.
 • Bespreken van toelichtingen en concepten
 • Verklaren van afwijkingen/verschillen