Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Administratief medewerker

Functiecontext

De functie komt voor in grotere bloembollen groothandelsbedrijven. Functionaris werkt volledig onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd of en binnen vastgestelde werkafspraken, regels en voorschriften. Maakt gebruik van standaard administratieve computerprogramma’s
Het betreft de administratief medewerker, die volledig onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd en binnen vastgestelde werkafspraken, regels en voorschriften tijdens en buiten het seizoen werkt. De administratief medewerker maakt gebruik van standaard administratieve computerprogramma’s.

Organisatie

 • Rapporteert aan: hoofd verkoop of hoofd administratie
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Verwerken van administratieve gegevens ter ondersteuning van commerciële medewerkers en het commerciële proces.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Verwerkte orders
 • verwerken van orders in het geautomatiseerde systeem, zodanig dat een juiste en tijdige orderuitvoering kan worden gerealiseerd
 • controleren en completeren van orderformulieren (inkoop en verkoop)
 • raadplegen van geautomatiseerde systemen m.b.t. bijvoorbeeld voorraadniveaus, productieplanning, kredietvoorwaarden e.d.
 • inwinnen van informatie bij vragen en/of problemen bij (commercieel) medewerkers
 • op verzoek raadplegen van contracten en informeren van betrokken medewerker(s)
 • compleetheid van orderformulieren
 • inhoudelijke juistheid van informatie
 • actualiteit van ordergegevens
Bijgehou­den bestanden
 • bijhouden van bestanden in geautomatiseerde systemen
 • actualiteit van bestandsinhoud
Verleende onder­steuning van de buiten­dienst
 • archiveren van stukken, bijhouden en periodiek schonen van archieven en bestanden
 • kopiëren en verspreiden van stukken
 • registreren van klachten en claims
 • bijhouden van voorraad kantoorbenodigdheden, uitgeven en afroepen van nieuwe voorraad
 • beschikbaarheid van archiefstukken en gegevensbestanden
 • juistheid van geregistreerde klachten en claims
 • beschikbaarheid van kantoorartikelen

Werkgerelateerde bezwaren

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met beeldscherm (ca. 3-4 uur p.d.)

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

Adminstratief assistent Administratief medewerker
Functiedoel
 • Uitvoeren van routinematige administratieve werkzaamheden van eenvoudige en registratieve aard ter
 • ondersteuning van de administratieve en kantoororganisatie
 • Verwerken van administratieve gegevens ter ondersteuning van commerciële medewerkers en het commerciële proces (in- en verkoop)
Typering van het werk
 • Uitvoerend
 • Eenvoudig/enkelvoudig
 • (m.n. invoeren, registreren)
 • Sterk routinematig/herhalend
 • Routinematig
 • Controlerend beheersmatig
Karakter van het werk
 • Invoeren van diverse gegevens in computersystemen volgens instructie, o.a.:
  • inkoopbriefjes in computersystemen
  • ontvangstgegevens van partijen bloembollen
  • verkooporders
 • Uitvoeren eenvoudige opberg- en archiveerwerkzaamheden, kopieerwerkzaamheden
 • Verwerken, controleren en completeren van (order)gegevens o.b.v.
  • in-/verkooporders
  • informatie van commerciële medewerkers
  • gegevens in het geautomatiseerd systeem (o.a. contractafspraken, leveringscondities)
Zelfstandigheid / kaders
 • Navraag doen in geval van onduidelijkheden in aangeleverde gegevens
 • Completeren gegevens op basis van in systemen bekende informatie - navraag doen bij ontbreken van gegevens
Communicatie
 • Inwinnen van standaard informatie
 • Melden van bijzonderheden en afwijkingen
 • Uitwisselen van standaard informatie, (ordergegevens, contractinformatie)