Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Chauffeur binnenland

Functiecontext

De functie komt als volledige functie voor in de grotere glastuinbouw bedrijven met eigen vrachtauto. Het betreft vrijwel uitsluitend het uitvoeren van (dag)ritten in Nederland. De chauffeur is belast met in- en uitladen. Er wordt van uitgegaan dat de chauffeur een eigen handpallet/hefapparaat bij zich heeft en gebruikt. Laden en lossen gebeurt soms in een expeditieloods maar veelal in de openlucht.
Er wordt gereden met een vrachtwagencombinatie of truck met oplegger. Er wordt gebruikgemaakt van geavanceerde navigatie- en communicatiesystemen. Uitgegaan wordt van ca. 45.000 km p.j. Veelal wordt vroeg in de ochtend en/of laat in de avond gereden t.b.v. behoud van conditie van product of om aansluiting te kunnen hebben op verder transport, en/of t.b.v. aflevering aan klanten.

Organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of bedrijfsleider of hoofd logistiek
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Afleveren van goederen/producten van de eigen locatie naar afnemerlocaties in Nederland overeenkomstig de gegevens op de bijbehorende vrachtdocumenten.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Afgeleverde goederen a.d.h.v. bestel­lingen of de planning als bevoor­rading van diverse interne afdelingen
 • transporteren van goederen naar afnemers in het binnenland (incl. stedelijke gebieden) o.b.v. daartoe verkregen schriftelijke en/of mondelinge opdrachten
 • positioneren van de wagen op aangegeven locatie
 • in ontvangst nemen van vrachtdocumenten en laadinstructies
 • toezien op het lossen van goederen, resp. zelf lossen van goederen m.b.v. handpallettruck
 • aftekenen van vrachtdocumenten en laten tekenen voor ontvangst
 • meenemen van retourartikelen (emballage) en uitschrijven van ontvangstbonnen
 • afleveren van retourartikelen bij productielocatie
 • juistheid van laden en lossen van goederen
 • tijdige en juiste afleveringen
 • volledigheid van controles van ladingen en vrachtdocumenten
 • juistheid van afhandeling
Gebruikers­onderhoud
 • uitvoeren van dagelijkse controles, (klein) onderhoud en brandstofinname
 • verhelpen van kleine mankementen en melden van grotere storingen
 • ordelijk en schoonhouden van de cabine
 • tijdig gebruikersonderhoud en brandstofinname
Verstrekte informatie
 • registreren van kilometerstanden, kosten, brandstofverbruik
 • invullen en verwisselen van tachograafschijf volgens voorschrift
 • juistheid en volledigheid van gegevens
Verant­woord functio­neren
 • naleven van de voorschriften en instructies in het kader van ARBO, milieu en veiligheid
 • naleving van verkeersregels en bedrijfsvoorschriften
 • schadevrij rijden

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij laad- en loswerkzaamheden (incidenteel).
 • Eenzijdige houding en oogspierbelasting bij autorijden.
 • Hinder van weersomstandigheden bij laden en lossen. Enerverend bij deelname aan verkeer.
 • Kans op letsel bij verkeersongevallen en bij laden en lossen.