Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker huishoudelijke dienst

Functiecontext

Functie wordt meestal parttime vervuld.

Organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of bedrijfsleider
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Schoonhouden van kantoorruimten en bijbehorende sanitaire voorzieningen.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Nette en hygiënische (bedrijfs)­ruimten
 • schoonmaken van kantoren, gangen en sanitaire voorzieningen in kantoorafdelingen
 • uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, zoals stoffen en zuigen van kantoren, reinigen en ontvlekken van meubilair, boenen en dweilen van vloeren, lappen van ramen en deuren, afnemen van wanden en bureaus, schoonmaken en evt. desinfecteren van sanitaire voorzieningen, gebruikmakend van reinigingsapparatuur en reinigingsmiddelen
 • bepalen van te gebruiken reinigingsmiddelen en vloeistoffen
 • snelheid van schoonmaakhandelingen
 • correctheid van toepassing van de vereiste methoden en middelen
Efficiënte werk­uitvoering
 • bespreken van de werkzaamheden en de uitvoering met leidinggevende. Informeren van bedrijfsmedewerkers over de schoonmaakwerkzaamheden
 • indelen van de werkzaamheden volgens schema, opdrachten van leidinggevende en evt. naar eigen inzicht op grond van beoordeling van de situatie
 • verzamelen van kantoorafval en afvoeren naar daartoe bestemde plaatsen
 • efficiënte indeling van werkzaamheden
 • juistheid van afvoer vuil
 • juistheid van prioriteitstelling
 • juistheid van naleving schema
Aangevulde artikelen
 • Aanvullen van zeep en toiletpapier, zo nodig verwisselen van huishoudtextiel.
 • aanwezigheid van artikelen op locaties

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening tijdens handmatige schoonmaakwerkzaamheden en het verplaatsen van volle emmers met water.
 • Eenzijdige belasting van armspieren. Werken in gedwongen houdingen (bukken en buigen).
 • Onaangenaam werk bij het reinigen van sanitaire voorzieningen. Hinder van vuil, water en reinigingsmiddelen.
 • Kans op letsel/verwondingen door vallen e.d.