Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Kwaliteitscontroleur

Functiecontext

De functie van kwaliteitscontroleur komt voor in een groothandelsbedrijf dat haar afzet o.a. vindt in het retailkanaal. Het assortiment bestaat uit diverse consumentenverpakkingen die ook worden geleverd in complete displays voor op de winkelvloer. De kwaliteitscontroleur voert voorgeschreven standaard controles op de ontvangen bloembollen, tijdens verwerking en van (verpakt) gereed product (o.a. bol maat, uiterlijk, verpakkingsspecificaties, etikettering, aantallen en gewicht). Afwijkingen worden gesignaleerd aan de direct leidinggevende. Kwaliteitsrichtlijnen en klantspecificaties zijn vastgelegd. Ook ondersteunt de functie de afdeling productontwikkeling en/of verkoop m.b.t. monsters en testen.

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of hoofd verpak of ondernemer
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Uitvoeren van voorgeschreven standaard kwaliteitscontroles op product en verpakking, volgens kwaliteitsrichtlijnen en klantspecificaties.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Uitgevoer­de kwaliteits­controles
 • nemen van en/of beoordelen van monsters uit aangeleverde partijen (o.a. bol maat, uiterlijk)
 • controleren (visueel) van verpakkingen, verpakt product en displays (o,a. maatvoering, bedrukking, etikettering (klantgegevens, productgegevens), sluiting, gewicht/aantallen) volgens kwaliteitsrichtlijn en klantspecificaties
 • signaleren van afwijkingen aan product en/of verpakking, melden aan de leidinggevende
 • juistheid van controles
 • tijdige afstemming over geconstateerde afwijkingen
Verleende onder­steuning
 • Volgens aanwijzingen en ter assistentie van productontwikkeling en/of verkoop of verpak
  • selecteren van bollen en samenstellen van eerste productie monsters
  • uitvoeren van verpakkingstesten i.v.m. exportzendingen
  • assisteren bij verpakkingswerkzaamheden als de werkzaamheden dit vereisen
 • tijdigheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden
 • juiste opvolging van aanwijzingen
Vastgeleg­de en verstrekte informatie
 • registreren van bevindingen/geconstateerde afwijkingen
 • informeren van leidinggevende over afwijkingen
 • opstellen van overzichten met kwaliteitsgegevens
 • verzorgen van de benodigde papieren in geval van retourzending van partijen
 • juistheid en betrouwbaarheid van gegevens/informatie
Verant­woord functio­neren
 • naleven van de voorschriften en instructies in het kader van ARBO, milieu en veiligheid
 • juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Tillen van kratten, gaasbakken van uiteenlopend gewicht bij het nemen van monsters.
 • Inspannende houding bij monstername, uitvoering controles.
 • Hinder van enig lawaai, tocht en temperatuurverschillen tijdens de werkzaamheden in de schuur. Hinder van het werken met bepaalde bolgewassen.
 • Kans op letsel door heftruckverkeer (werken in de schuur).